Preskočiť na obsah

Pred 100 rokmi bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku

Zverejnené 14.6.2022.

Kategória

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác.

Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva na ochranu pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami.

Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v rôznych oblastiach, pričom jednou z nich je zásahová činnosť členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republik. DPO SR, ako nástupnícka organizácia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, založenej 6. augusta 1922 v Trenčíne, ktorá v roku 2022 oslávi 100 rokov svojho pôsobenia na Slovensku.

Dobrovoľní hasiči sú pripravení pomáhať v duchu kréda: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“.

Aj v Rimavskej Bani  nadväzujeme a staráme sa o historické a kultúrne dedičstvo našich predkov. Rimavskobanskí dobrovoľní hasiči okrem zásahov pri živelných pohromách a požiaroch pomáhajú. Nie je to však len o zásahoch či hasičských súťažiach, ale najmä o vykonávaní prevencie, o výchove mladej generácie, z ktorej raz budú naši nástupcovia, ďalej o odbornej príprave svojich členov, o starostlivosti o hasičskú techniku.

Je mi cťou poďakovať, že už toľko rokov aj v našom zbore spájajú ľudí s rovnakou vášňou – „hasičinou“- a že odkaz našich dedov „BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC!“ má i v tomto uponáhľanom svete svoje pevné miesto.