Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Cena Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM) za významné zásluhy v oblasti regionálneho školstva

Dnes sme sa stretli v obradnej sieni Obecného úradu v Klenovci na slávnostnom odovzdaní ocenenia vzácnych ľudí, pedagógov, ktorí svojim životným dielom zapálených a obetavých učiteľov, ktorí sa s láskou každodenne venujú svojim žiakom vytvárajú aj v tomto náročnom období bezpečné a podnetné prostredie pre naše školopovinné deti. Gemer-Malohont bol historicky popretkávaný a dnes tomu nie je inak vynikajúcimi osobnosťami z radov… Čítať viac

Slávnostné prijatie pri príležitosti Dňa učiteľov

Sú dni, kedy sa vraciame domov spokojní, nabíjajú energiou. Dnešný bol slávnostný v kruhu tých, ktorí každodenne odovzdávajú kus seba v neľahkej úlohe učiteľa malej dedinskej školy. Veríme, že všetci odchádzali spokojní, že sme sa po dvoch pandemických rokoch mohli spolu stretnúť v obradnej sieni obecného úradu v Rimavskej Bani.  Ďakujeme všetkým, ktorí svoju prácu robia so srdcom. „Hlboko… Čítať viac

Náučný chodník Bojisko SNP pri Rimavskej Bani čistia a upravujú ochotní dobrovoľníci

Náučný chodník Bojisko SNP pri Rimavskej Bani je budovaný na autentických miestach, kde sa v dňoch 19. – 22.10.1944 odohrávali ťažké boje medzi povstaleckým peším práporom „NARCIS“ a útočiacou nemeckou ,,Kampfgruppe Sonne“. Dodnes sa nám v okolitej prírode zachovali miesta spojené s týmito bojmi, napr. pozostatky zákopov či guľometných hniezd. Tieto miesta tvoria časť náučného chodníka, ktorý vedie lesom… Čítať viac

Vzdávame úctu našim mamám, otcom, starým rodičom za ich lásku, obetavosť

Je to už po druhý krát, čo sa v októbri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším nemôžeme stretnúť osobne s našimi seniormi. Je nám to úprimne ľúto, že sa nemôžeme stretnúť v našom kultúrnom dome, nemáme priestor pre kultúrny program, ani na družné debaty a rozhovory. Hoci naši seniori už dlhší čas z obavy ochorenia zostávajú bez spoločenských aktivít… Čítať viac

Komunitné centrum v Rimavskej Bani má za sebou prvý rok fungovania

Vzniku Komunitného centra Rimavská Baňa predchádzali dve zásadné skutočnosti. Mali sme v obci objekt „bývalého“ zdravotného strediska, ktorého priestory boli využité len pediatrom a z dôvodu zlého technického stavu, bol hlavne v zimnom období problém objekt vykurovať.Druhou skutočnosťou bolo, že pri spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb sme si uvedomili, že je potrebné zlepšenie sociálnych služieb… Čítať viac

Letný tábor „O prírode v prírode“

Prvý krát Obec Rimavská Baňa zorganizovala letný tábor vďaka finančnej podpore banskobystrického samosprávneho kraja. Tábor „O prírode v prírode“ sa konal v termíne od 12.7.2021 do 16.7.2021 – letný tábor pre deti  s názvom „O prírode v prírode“ s finančnou podporou BBSK na rok 2021 Zúčastnilo sa ho 16 detí v doprovode troch dospelých osôb a zdravotníka. a trval 5 dní. Miestom… Čítať viac

Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doručených 51 projektov. Komisia pre výber a hodnotenie navrhla 16 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov v celkovej výške 35 000 eur. Obci Rimavská… Čítať viac

Ďakujeme fi Brimo

Ďakujeme f. BRIMO, ktorá nám darovala nožnicový stan 3×6, ktorý budeme využívať pri všetkých akciách organizovaných našou obcou, pri obecnej zabíjačke, na Juniálese, stretnutí rodákov.

Informácia z celoštátneho testovania 31.10.2020 v Rimavskej Bani

V rámci celoštátneho testovania ochorenia COVID-19 bolo dňa 31.10.2020 v našej obci otestovaných celkom 458 osôb. Medzi testovanými občanmi boli aj obyvatelia okolitých obcí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určilo, že v našej obci sa bude testovať iba jeden deň. V sobotu večer sme s potešením konštatovali, že všetky testy mali negatívny výsledok. Z celého srdca ďakujeme našim… Čítať viac