Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doručených 51 projektov. Komisia pre výber a hodnotenie navrhla 16 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov v celkovej výške 35 000 eur. Obci Rimavská… Čítať viac

Ďakujeme fi Brimo

Ďakujeme f. BRIMO, ktorá nám darovala nožnicový stan 3×6, ktorý budeme využívať pri všetkých akciách organizovaných našou obcou, pri obecnej zabíjačke, na Juniálese, stretnutí rodákov.

Informácia z celoštátneho testovania 31.10.2020 v Rimavskej Bani

V rámci celoštátneho testovania ochorenia COVID-19 bolo dňa 31.10.2020 v našej obci otestovaných celkom 458 osôb. Medzi testovanými občanmi boli aj obyvatelia okolitých obcí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určilo, že v našej obci sa bude testovať iba jeden deň. V sobotu večer sme s potešením konštatovali, že všetky testy mali negatívny výsledok. Z celého srdca ďakujeme našim… Čítať viac