Preskočiť na obsah

Úspešne ukončenie štúdia našej prvej „dualistky“

Zverejnené 27.6.2024.

Kategória

V odbornom vzdelávaní sa pozornosť obracia najmä na praktické pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi, duálne vzdelávanie. DUÁL je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania. Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa počas celého štúdia na strednej škole.

Tieto aspekty sú kľúčové pre zabezpečenie toho, aby študenti boli pripravení na reálne pracovné prostredie a aby odbory vzdelávania zodpovedali potrebám trhu práce.

Obec Rimavská Baňa podporuje vzdelávacie iniciatívy a spolupracuje so strednou školou Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota už od novembra 2020. Našou ambíciou bolo pomôcť pri výchove a vzdelávaní budúcich kolegov v odborných činnostiach samosprávy.

V tomto čase už študentka tejto školy, naša „dualistka“ zmaturovala. My jej srdečne gratulujeme ! „Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou Tvojho vzdelávacieho procesu a prispieť k Tvojmu profesionálnemu rozvoju. Prajeme Ti veľa úspechov v Tvojej budúcej kariére a veríme, že Tvoje vedomosti a zručnosti budú prínosom pre každý tím, do ktorého sa pridáš.“

Tento úspech je výsledkom jej práce a odhodlania počas duálneho vzdelávania, ktoré jej umožnilo získať praktické skúsenosti a odborné znalosti priamo na pracovisku nášho obecného úradu. Týmto sa jej otvárajú širšie možnosti pre ďalšie štúdium v odbore, ktorý si zvolila. Prajeme jej veľa úspechov v budúcej kariére či štúdiu!

My sme mali možnosť formovať jej zručnosti a ona priniesla k nám aktuálne vedomosti získané počas svojho štúdia na obchodnej akadémii.

Nič z toho by nebolo možné, ak by na našom pracovisku nebola na pracovisku zhoda, že časť zo svojho času budeme venovať študentke. Starajú sa o to preškolení „inštruktori“, ktorí v duálnom vzdelávaní zohrávajú kľúčovú úlohu. Po tomto náročnom štvorročnom období patrí poďakovanie Ing. Janke Oravcovej a Martinke Kubaliakovej, ktoré sa tejto úlohy zhostili so zodpovednosťou a odhodlaním. Ich práca zahrňovala nielen odborné vedenie a mentoring študentky v rámci duálneho vzdelávania, ale aj plnenie bežných pracovných povinností. Ďakujeme.