Preskočiť na obsah

Vianočný príhovor starostky obce

Zverejnené 23.12.2021.

Kategória

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou srdečne pozdravila a povedala pár slov k nadchádzajúcim vianočným sviatkom, k obdobiu na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody, harmónie. Pocitmi, o ktoré nás oberajú posledné dva pandemické roky. Doba je stresujúca, spoločnosť rozdelená. Prepadáme rezignácii a pocitu ukrivdenia. Akoby súmrak vstupoval aj do našich životov. Nie je ľahké povedať, či napísať pár slov, ktoré prinesú aspoň trochu radosti, pokoja, šťastia, povzbudenia. Stále však platí, že my si vytvárame priestor a atmosféru v ňom. Zázrak Vianoc je zázrakom života. Má schopnosť vniesť svetlo do tmy. Je len na nás ako tento čas prežijeme a budeme z neho čerpať. Keď zasadneme k štedrovečernému stolu, k stolu hojnosti a keď pod vianočným stromčekom budeme vidieť rozžiarené oči svojich detí, vnúčat nad darčekami, pripomeňme si, že tento čas prináša najvzácnejší dar týmto sviatkom a všetkým ľuďom dobrej vôle, nový život, svetlo, radosť, zmysel, budúcnosť. Nech ticho betlehemskej prenikne do našich domovov i do našich sŕdc, nech ich premení na domovy lásky a porozumenia.

Prajem Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú plné lásky, pokoja a oddychu. Nech spolu zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s láskou spomínať.

Vážení spoluobčania, prežite tohoročné Vianoce v zdraví.

S úctou Mgr. Elena Polóniová, starostka obce