Strategický dokument: „Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimavaa Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030“sa nebude posudzovať

Zverejnené
18. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 18. augusta 2022
Kategória

Prílohy