Preskočiť na obsah

Aktualizovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimavaa Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030