Preskočiť na obsah

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta písomností Ing. Iveta Marčanová

Zverejnené
21. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
21. mája 2024 − 4. júna 2024
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 21. mája 2024
Odberná lehota: 4. júna 2024
Miesto uloženia: Pobočka Rimavská Sobota Francisciho 9, 979 01 Rimavská Sobota
Odosielateľ: Daňový úrad Banská Bystrica
Adresát: Ing. Iveta Marčanová, Rimavská Baňa

Prílohy