Preskočiť na obsah

Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra Rimavská Baňa

Zverejnené
9. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2022 − 5. marca 2022
Kategória

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok

na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra;

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 4.3.2022 do konca úradných hodín obecného úradu 13:00 hod.. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy