Preskočiť na obsah

Oznam o výberovom konaní Komunitné centrum Rimavská Baňa

Zverejnené
1. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. novembra 2023 − 11. novembra 2023
Kategória

Poskytovateľ KC: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného manažéra KC;
b) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. 11. 2023 do 15:30 hod..

Prílohy