Preskočiť na obsah

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

Zverejnené
15. januára 2024
Kategória

Obec Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na jeden čiastočný pracovný úväzok člena miestnej občianskej a preventívnej služby.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25.01.2024 o 15:30 hodine.

Miestom výkonu práce územie: Obec Rimavská Baňa a kancelária v priestoroch obecného úradu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 1. februára 2024.

Druh pracovného pomeru: Čiastočný pracovný úväzok (úväzok 50 % t.j. 18,75 hodín týždenne)

Pre čiastočný pracovný úväzok člena miestnej občianskej a preventívnej služby je stanovený plat:

  • 375,00 €/brutto (slovom: tristosedemdesiatpäť EUR).

Prílohy