Preskočiť na obsah

Kolaudácia prístavby materskej školy

Zverejnené 16.4.2021.

Kolaudácia prístavby materskej školy v Rimavskej Bani sa včera 15. apríla 2021 začala. Naše detičky ešte zostanú v dočasných priestoroch základnej školy, aby sme budovu doplnili novým nábytkom, pomôckami a upravili okolie.

Pevne veríme, že prinesie veľa radosti deťom a spokojnosť pani učiteľkám i rodičom.

Kapacita materskej školy sa zvýši o 30 percent. Cieľom bolo, aby deti mali vytvorené podmienky na predškolskú prípravu, zvýšiť počet detí, ktorým ju vieme poskytnúť a tiež zlepšiť technickú vybavenosť obce v oblasti predškolského vzdelávania. Zvýšenie kapacity a zlepšenie dostupnosti prispeje nepriamo aj k riešeniu nezamestnanosti v našej obci možnosťou rodičov umiestniť deti v predškolskom veku v materskej škole.

Zastavaná plocha materskej školy sa prístavbou zvýšila o 76,30 m2. Tak po uvedení priestorov do prevádzky bude celková plocha 273.6 m2, z čoho podlahová plocha priestorov materskej školy určených pre deti a pedagógov bude 238 m2. Najviac sa tešíme z plochy a svetlej výšky novej herne, ktorá je situovaná na východ a juh a jej svetlá výška je 3,30 m. Veríme, že sú tým vytvorené vhodné podmienky ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu v Rimavskej Bani. Práve tu sa utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí a priestorové podmienky sú dôležitou súčasťou celého procesu vzdelávania. Dostavbou bezbarierového prístupu sme zabezpečili užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V rámci rekonštrukcie a prístavby materskej školy bola pristavená herňa pre 21 detí a súčasne boli realizované opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií pôvodnej budovy, zateplením fasády kontaktným zatepľovacím systémom a výmenou svietidiel. V budove je teplovodné vykurovanie, ktoré bolo doplnené rozvodmi a novými vykurovacími telesami. Nainštalované boli LED svetelné zdroje s príkonom od 19W do 25W. Obvodové múry pôvodnej stavby, ktoré sú z DTD panelov sú zateplené. Prístavba je murovaná a tiež zateplená ako aj strop. V pôvodnej stavbe zostali plastové okná s dvojsklom a v prístavbe s izolačným trojsklom. Rekonštruované boli aj podlahy budovy. Spotreba primárnej energie má po rekonštrukcii dosiahnuť rozdiel (úsporu) 11 839 kWh za rok . Staré žiarovky vyžarujú síce teplé svetlo, energeticky úsporné však nie sú. Pri výmene za rovnako svetlé energeticky úsporné  má úspora dosiahnuť 1,872 tony CO2 za rok.

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj zmena riešenia strechy z východnej časti, nakoľko sa strecha napájala nad prístavbou a bolo potrebné ju prerobiť na sedlovú.

Rekonštrukcia bude financovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorý bol zazmluvnený vo výške 88 598,71 Eur vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a spolufinancovania z rozpočtu obce. Fakturované práce dodávateľa fi Stavart, s.r.o. Rimavská Sobota sú vo výške 85 662,01 Eur. Realizované boli platby v sume 54 759,57 Eur, posledná faktúra ešte nie je uhradená. Žiadosť o poslednú platbu kontroluje v tomto čase sprostredkovateľský orgán. Poslanci obecného zastupiteľstva na poslednom zasadnutí schválili dotáciu na nákup vybavenia v sume 2 850 Eur z rozpočtu obce.