Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostky obce

Zverejnené 1.1.2022.

Vážení spoluobčania,

som veľmi rada, že sa Vám môžem opäť prihovoriť a takto osláviť príchod Nového roka 2022 a popriať vám v ňom, len to najlepšie.

Hneď v úvode chcem vyjadriť nádej, že bude lepší ako rok odchádzajúci, v ktorom pandémia znovu poznačila náš pracovný i osobný život. Ďakujem všetkým, ktorí v ťažkom roku 2021 pomohli komukoľvek. Či už materiálne, finančne alebo dobrým slovom, pohladením, úsmevom a úprimným záujmom o druhého človeka. Ďakujem za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu a komunitného centra, podnikateľom, živnostníkom, zástupcom cirkví, našej škole, škôlke.

Počas všetkých udalostí minulého roka tu bola pre nás skupina ľudí, ktorá je pripravená vždy zasiahnuť a ochrániť. Týmto ľuďom patrí dnes moje špeciálne poďakovanie. Patrí všetkým zasahujúcim členom nášho Dobrovoľného hasičského zboru obce. Pomáhali pri zdolávaní požiarov, odstraňovaní následkov povodne, ale aj v boji s koronavírusom, kedy pomáhali počas testovania bez nároku na odmenu, alebo ochotne pomáhali počas dezinfekcie verejných priestranstiev. Samozrejme ďakujem všetkým občanom našej obce, že Vám nie je ľahostajné zdravie a zdravie ľudí okolo nás. Chcem poďakovať všetkým, ktorí si dokážu dobré vzťahy nielen uchovávať, ale ich aj rozvíjať a upevňovať, sú príkladom pre svoje okolie a  denne dokazujú, že im život a osud našej obce a jej občanov nie je ľahostajný, že dokážu vyjsť z pohodlia svojich domovov a napomáhať k vytváraniu spoločných hodnôt alebo len milým slovom vyjadriť svoju podporu.

Je pred nami nový rok a s ním mnoho nových výziev.  Niektoré nemožno vyriešiť za jeden rok a niektoré ani za jedno volebné obdobie. Určite sa nás neistá situácia vo financovaní samospráv neodradí. Poctivo pracujeme na dosiahnutí spoločných cieľov s pracovníkmi obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva. Želám si, aby ste mali dôveru v naše rozhodnutia.

Vážení spoluobčania,

želám Vám hlavne veľa zdravia. Aby sme čoskoro bez obmedzení mohli navštíviť svojich príbuzných a tešiť sa z ich blízkosti, aby sa našim deťom dostalo kvalitného vzdelania a bolo nám umožnené pracovať a zabezpečiť svoje rodiny.

Ďakujem za spoluprácu, želám Vám veľa síl a šťastný Nový rok 2022.

S úctou Mgr. Elena Polóniová, starostka obce