Otvorenie náučného chodníka SNP Bojisko Rimavská Baňa

V sobotu 24. septembra 2022 o 10. hodine pri Pamätníku SNP v Rimavskej Bani slávnostne otvoríme Náučný chodník SNP Bojisko Rimavská Baňa komentovanou prehliadkou. Náučný chodník je súčasťou Cesty SNP Gemerom Malohontom.

Náučný chodník vedie po lesnej ceste a chodníku na trase od Pamätníka SNP v Rimavskej Bani, okolo Komunitného centra, cez železničné priecestie k lesu a smerom na pozície na kóte Výsevná v Rimavských Zalužanoch a k kote Hrb, kde je obnovená zemľanka. Na tomto mieste bude o 14. hodine malá bojová ukážka (kapitola z bojov o Rimavskú Baňu).

NECH JE TENTO CHODNÍK PAMIATKOU NA HRDINOV SNP A SPOMIENKOU NA STATOČNÝ BOJ SLOVÁKOV ZA SLOBODU.

V dňoch 19.-22. októbra 1944 došlo v okolí Rimavskej Bane k bojom medzi povstaleckou armádou a postupujúcimi nemeckými jednotkami SS.

V tejto ťažkej bitke zaznamenali obe bojujúce strany straty na životoch, pričom povstaleckí vojaci z Pešieho práporu NARCIS preukázali svoju statočnosť a odvahu, keď dokázali omnoho silnejšieho nepriateľa zadržať na niekoľko dní. Samotnú obranu sa Nemcom nepodarilo preraziť ani po nasadení ťažkej techniky.
Vydajte sa po stopách bojov SNP a spoznajte zabudnuté príbehy povstania. Miesta po ktorých povedú Vaše nasledujúce kroky sa stali centrom bojových operácií. Pozostatky týchto dní sú navždy zapísané do okolitej krajiny.


Zverejnené 12. septembra 2022.
Bez úpravy .