Preskočiť na obsah

Oznam Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti o o prerušení distribúcie elektriny dňa 6.10.2021 v obci Rimavská Baňa

Zverejnené 30.9.2021.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Stredoslovenská distribučná oznamuje, že v

termíne od: 06.10.2021 07:30:00 do: 06.10.2021 16:30:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:

24ZSS4599482000D Rimavská Bana Flaková
24ZSS5065728000M Rimavská Bana Hlavná 28
24ZSS5065696000Y Rimavská Bana Rimavská Bana 2
24ZSS5304597000V Rimavská Bana Rimavská Bana 2
24ZSS5065708000Y Rimavská Bana Rimavská Bana 3
24ZSS5065697000T Rimavská Bana Rimavská Bana 4
24ZSS5065709000T Rimavská Bana Rimavská Bana 5
24ZSS5211594000Y Rimavská Bana Rimavská Bana 6
24ZSS5211582000D Rimavská Bana Rimavská Bana 8
24ZSS5211586000U Rimavská Bana Rimavská Bana 8
24ZSS5211608000O Rimavská Bana Rimavská Bana 8
24ZSS5065710000V Rimavská Bana Rimavská Bana 9
24ZSS5065711000Q Rimavská Bana Rimavská Bana 10
24ZSS5065712000L Rimavská Bana Rimavská Bana 11
24ZSS5065713000G Rimavská Bana Rimavská Bana 12
24ZSS5065714000B Rimavská Bana Rimavská Bana 13
24ZSS50657150006 Rimavská Bana Rimavská Bana 14
24ZSS50657160001 Rimavská Bana Rimavská Bana 15
24ZSS5065717000X Rimavská Bana Rimavská Bana 16
24ZSS5065718000S Rimavská Bana Rimavská Bana 17
24ZSS5065719000N Rimavská Bana Rimavská Bana 18
24ZSS5065720000P Rimavská Bana Rimavská Bana 19
24ZSS5065721000K Rimavská Bana Rimavská Bana 20
24ZSS5065722000F Rimavská Bana Rimavská Bana 21
24ZSS5211611000G Rimavská Bana Rimavská Bana 22
24ZSS50657240005 Rimavská Bana Rimavská Bana 24
24ZSS50657250000 Rimavská Bana Rimavská Bana 25
24ZSS5065726000W Rimavská Bana Rimavská Bana 26
24ZSS53065380009 Rimavská Bana Rimavská Bana 27
24ZSS5065730000J Rimavská Bana Rimavská Bana 29
24ZSS50657320009 Rimavská Bana Rimavská Bana 31
24ZSS50657330004 Rimavská Bana Rimavská Bana 32
24ZSS5065735000V Rimavská Bana Rimavská Bana 34
24ZSS5065736000Q Rimavská Bana Rimavská Bana 34
24ZSS5211588000K Rimavská Bana Rimavská Bana 35
24ZSS5065770000W Rimavská Bana Rimavská Bana 79
24ZSS5065771000R Rimavská Bana Rimavská Bana 80
24ZSS5065772000M Rimavská Bana Rimavská Bana 81
24ZSS5065774000C Rimavská Bana Rimavská Bana 83
24ZSS50657760002 Rimavská Bana Rimavská Bana 87
24ZSS5211606000Y Rimavská Bana Rimavská Bana 88
24ZSS5211612000B Rimavská Bana Rimavská Bana 88
24ZSS5211585000Z Rimavská Bana Rimavská Bana 89
24ZSS5211603000C Rimavská Bana Rimavská Bana 89
24ZSS50658230003 Rimavská Bana Rimavská Bana 155
24ZSS5211598000E Rimavská Bana Rimavská Bana 156
24ZSS5065824000Z Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS5065825000U Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS5065826000P Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS5065827000K Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS5065828000F Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS5065829000A Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS52115990009 Rimavská Bana Rimavská Bana 157
24ZSS5211597000J Rimavská Bana Rimavská Bana 168
24ZSS5065845000I Rimavská Bana Rimavská Bana 175
24ZSS5065849000Z Rimavská Bana Rimavská Bana 179
24ZSS5306421000K Rimavská Bana Rimavská Bana 190
24ZSS53014770000 Rimavská Bana Rimavská Bana 286