Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.7.2021

Zverejnené 23.6.2021.

Stredoslovenská distribucná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje

že v termíne od: 20.07.2021 07:30 do: 20.07.2021 19:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s..