Preskočiť na obsah

POZVÁNKA na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

Zverejnené 28.9.2020.

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 5.10.2020 (pondelok) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam.