Preskočiť na obsah

Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia

Zverejnené 1.10.2020.

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra:

  • Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky.

Spoločne s núdzovým stavom vstúpili do platnosti nové mimoriadne opatrenia. Týkajú sa maximálneho počtu osôb v prevádzkach, hromadných podujatí, otvorení reštauračných zariadení, zákazu rodinných osláv/svadieb/karov (okrem obradov).

  • Od 1.10. je povinné nosiť rúško nielen v interiéri, ale aj v exteriéri a to v prípadoch, ak sa nachádzame od osôb nežijúcich s nami v spoločnej domácnosti na vzdialenosť menej ako 2 metre. Po novom sú rúška povinné aj v práci bez rozdielu, či sú kolegovia od seba vzdialení na 2 alebo viac metrov.
  • Pokiaľ od 1. októbra 2020 od 07.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu mimo zoznamu menej rizikových krajín ste povinný nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a ste povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie.
  • Ak ste vstúpili na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín a máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti.
  • Zároveň ste povinný nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou na korona.gov.sk/ehranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí) s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Obchody a obchodné domy budú majú obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden zákazník na 10 štvorcových metrov. Pri vstupe do predajne bude musieť zamestnanec kontrolovať dodržiavanie nových, ale aj doteraz platných hygienických pravidiel.

 Pandémia ochorenia COVID-19 opäť naberá na sile. Chápeme, že ľudia sú z toho už unavení a je im ťažko akceptovať a dodržiavať opatrenia. Niektorým skomplikovali prácu, zasiahli do ich bežného fungovania či celkom zmenili život. Rešpektovanie opatrení a nosenie rúšok sú preto v súčasnosti nosným pilierom ochrany nášho zdravia.

Ďakujeme za pochopenie.

Prosím, správajme sa zodpovedne, rešpektujme prijaté opatrenia.