Preskočiť na obsah

Zasadanie Krízového štábu Obce Rimavská Baňa sa konalo dňa 26.10.2020

Zverejnené 27.10.2020.

KŠ na základe uznesenia vlády SR č. 678/2020 zo dňa 22.10.2020; na základe rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a uznesenia bezpečnostnej rady okresu Rimavská Sobota č 84 z 22.10.2020 v súlade s uznesením vlády SR č. 655/18.10.2020 k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva a uznesenia BRK Banská Bystrica prijal úlohy na vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva SR (zápisnica je na stiahnutie tu).