Preskočiť na obsah

Zber kuchynského odpadu

Zverejnené 8.2.2021.

Vážení občania,

medzi nové zákonné povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve patrí od 1. januára tohto roku aj povinnosť zabezpečiť vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Túto povinnosť si chceme nielen splniť, ale vytvoriť taký model zberu, ktorý Vám bude pomocou. Navrhnúť efektívne fungujúci systém zberu, ktorý by zároveň spĺňal zákonom o odpadoch definované podmienky presnejšie upravené aj vykonávacou vyhláškou nie je jednoduché.

Zber kuchynského odpadu zavedieme postupne. Už od 1. januára 2021 sme spustili zber skúšobne. Pri obecnom úrade sme umiestnili uzamykateľnú nádobu s objemom 30 litrov. Vždy po naplnení ju vymeníme za prázdnu. Do nádoby je možné umiestniť akýkoľvek potravinový odpad, ktorý vznikne v kuchyni pri príprave jedla, ako aj zvyšky varených jedál vrátane mliečnych výrobkov, mäsa a kostí. Kuchynský odpad je do nádoby potrebné vkladať vždy bez obalu, výnimkou je použitie biologicky rozložiteľných kompostovateľných sáčkov. Zberová spoločnosť bude tento odpad odoberať v týždňových intervaloch (štvrtok) tak, že použité nádoby s odpadom vymení za čisté.

Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť taký systém nakladania s odpadmi na území našej obce, ktorý bude výhodný pre Vás občanov, pre obec a zároveň prospešný pre životné prostredie.