Želáme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

6.4.2023 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, želáme Vám požehnanú Veľkú noc vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.

Mgr. Elna Polóniová, starostka obce a pracovníci Obecného úradu v Rimavskej Bani