Preskočiť na obsah

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Zverejnené 13.3.2024.

Kategória

Vážení občania, veľkoobjemný kontaner je umiestnený v areáli šatní pri futbalovom ihrisku a budete ho mať sprístupnený

v sobotu 16. marca 2024 od 10. do 12. hodiny

v sobotu 23. marca 2024 od 10. do 12. hodiny.

Do veľkoobjedného kontajnera môžete vrámci jarného upratovania umiestniť odpad, ktorý svojim objemom nepatrí do komunálneho odpadu a nepatrí ani do separovaného opadu napr. čalúnený nábytok, koberce, matrace atď.

Súčasne Vám oznamujeme, že za Domom smútku v cintoríne je umiestnený kontajner na zelený odpad z cintorína. Do tohto kontajnera ukladajte len zelené zložky odpadu, nepratrí do neho komunálny odpad ani separované zložky odpadu.