Preskočiť na obsah

Podpora projektu pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v našej obci

Zverejnené 7.3.2022.

Kategória

Dňa 4.3.2022 podporila Miestna akčná skupina MALOHONT prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu špecifický cieľ Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

projekt Obce Rimavská Baňa „Osobný automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa“ sumou 25 935 Eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 27 300 Eur.

Projektom bude rozšírené portfólio poskytovaných služieb verejnej infraštruktúry a zvýšená kvalita života obyvateľov poskytovaním terénnej služby umožňujúcej prepravu, dopravu a sprievodcovskú službu k lekárom, na úrady či obstaranie nákupu potravín, liekov, vychádzajúc z individuálnych potrieb a podpory cieľových skupín predovšetkým pre osamelé osoby, osoby odkázané na pomoc iných, osoby v dôchodkovom veku, znevýhodnení, zdravotne postihnutí. Nákupom osobného automobilu pre zvyšovanie kvality terénnych služieb obec zabezpečí dostupnosť poskytujúcich verejných služieb v okolitých mestách, vytvorí dopravné prepojenie obyvateľom obce a priľahlých obcí.

Citroen Berlingo BERLINGO SHINE PureTech 130 S&S EAT8