Preskočiť na obsah

Výsledok hlasovania vo volebnom okrsku v Rimavskej Bani vo voľbách do orgánov samosprávy obci

Zverejnené 30.10.2022.

Kategória

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 400
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 162
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 162
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva 153
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce 142

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7

Za starostku bola zvolená Elena Polóniová (Nezávislý kandidát) s počtom 142 platných hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1 Ján Račák Nezávislý kandidát 123 platných hlasov
2 Peter Rapčan Nezávislý kandidát 107 platných hlasov
3 Igor Bagačka REPUBLIKA 89 platných hlasov
4 Jana Alcnauerová, Ing. Slovenská národná strana 85 platných hlasov
5 Vladimír Foľk Slovenská národná strana 77 platných hlasov
6 Natália Dovalová, Mgr. Slovenská národná strana 68 platných hlasov
7 Ján Kubaliak Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 62 platných hlasov