Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023

Kategória

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani znamuje rodičom detí predškolského veku, že v dňoch od 2.5.2022 do 13.5.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Zverejnené 28. apríla 2022.
Upravené 29. apríla 2022.