Preskočiť na obsah

Zber znovupoužiteľného textilu a drevnej hmoty

Zverejnené 17.8.2023.

Kategória

 Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov od skládkovania. Zvýšiť sa má aj miera triedenia odpadu do roku 2025 na 60 percent a miera prípravy na opätovné použitie a recykláciu na 55 percent. Ďalším cieľom odpadového hospodárstva je vytvorenie funkčného systému pre textil v zákone o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2025. Zvýšiť by sa mala recyklácia a opätovné použitie textilu.

Od roku 2025 na skládku tuhého komunálneho odpadu nesmú ísť dve komodity – textil a drevný odpad.

Fi Brantner Gemer s.r.o. zavádza dve nové služby.

  1. ZBER ZNOVUPOUŽITEĽNÉHO TEXTILU  – služba bude obci spoplatnená paušálne, zbiera sa textil – vypratý, detský, dámsky, pánsky v priesvitných vreciach.
  2. ZBER DREVÉHO ODPADU – služba bude obci spoplatnená paušálne.

Spôsob organizácie týchto zberov Vám oznámime letákmi doručenými do domácnosti.