Územný plán BBSK, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente.

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021