Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
28. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. júla 2021