VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
10. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2021 − 24. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 4/2021

Prílohy