Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady