Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou § 117 ZVO „Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa“

25.2.2022

Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa“

ID: OcU RB 300/2021

27.8.2021