Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou Novostavba chodníka pre zlepšenie dotupnosti turistickkých zaujímavostí obce Rimavská Baňa

Zverejnené
25. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2023 − 3. februára 2023
Kategória

Prílohy