Letný pobytový tábor „Cesta za poznaním“ s finančnou podporou banskobystrického samosprávneho kraja

Obec Rimavská Baňa zorganizovala v termíne od 22.8.2022 do 26.8.2022 – letný tábor pre deti  s názvom „Cesta za poznaním“ z finančnej podpory BBSK na rok 2022.

Zúčastnilo sa ho 21 detí v doprovode troch dospelých osôb a zdravotníka a trval 5 dní.

Miestom pobytu bola Chata Hámor, ktorá  je situovaná na samote pri lese a potoku, v prekrásnom tichom horskom prostredí, vo vzdialenosti 3 km od obce Kokava nad Rimavicou. Do tábora sa deti dostali autobusovým spojom.

Príchod do tábora bol o 11.30 hod. Deti sa ubytovali v dvojposteľových, trojposteľových izbách a štvorposteľových izbách, na dvoch poschodiach. Na každom poschodí sa nachádzali hygienické zariadenia a bol zabezpečený dozor dospelého. Strava bola zabezpečená formou plnej penzie, zabezpečený bol aj pitný režim ako na izbách , tak aj vo vonkajších priestoroch. Deti vykonávali každý deň činnosť podľa vopred pripraveného programu. Podstatnou činnosťou tábora bolo spoznávanie tradícií. Popri tejto hlavnej aktivite, vykonávali deti v tábore rôzne pohybové a športové aktivity, tvorili koláže z prírodných materiálov, hrali loptové hry, spoločenské hry a mali sme pre nich pripravené rôzne súťaže.. Každá činnosť v tábore bola vyhodnocovaná a hodnotená bodmi, v max. výške 3 a za tieto body si deti mohli nakúpiť v predposledný deň na „Trhu“ rôzne odmeny – športové potreby, školské potreby a sladkosti.  Navštívili sme aj neďalekú farmu, zameranú na chov dobytka, hydiny, koní a iných hospodárskych zvierat a poľnohospodárstvo. Deti zažili aj klasickú „opekačku“ pri táborom ohni kde si každý opiekol špekačku a omastil chlebík.

 Počas tábora nedošlo k zraneniu detí ani k ich ochoreniu. Deti sa vrátili z tábora zdravé.

Hlavnou myšlienkou tábora bolo znova, aby deti trávili čas v prírode, spoločne, na chvíľu zabudli na mobily a internet a prebudili v sebe záujem o všetko živé okolo nás, podporili v sebe intuíciu, zažili kopec zábavy. 

Cieľom tábora bolo umožniť deťom tráviť spoločný čas. Pomocou plánovaných aktivít ich naučiť k vzájomnému rešpektu, súdržnosti, porozumeniu, úcty ale aj k poznaniu vnímania samých seba. Aktivity boli spojené s podporou edukácie v oblasti prírody, jej poznávania, poznávania tradícií, tradičnej výroby, chov dobytka, či pestovanie plodín. V tábore mali deti bohatý program.  Veríme, že sme týmto táborom posilnili vedomosti, psychomotorickú zdatnosť, fyzickú kondíciu a rešpekt detí k svojmu okoliu i jeden k druhému. U detí sa v tábore vypestovali vlastnosti ako sú solidarita, súdržnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie jeden druhého.

     Z letného tábora odchádzali deti opäť plné nových vedomostí, zážitkov, dobrodružstiev a zábavy, zaujímavých hier, výletov, súťaží a výbornej nálady uprostred prírody.

     Náš tábor v prírode bol zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, podporujúc tvorivosť, rozvíjanie pohybových zručností, a dávanie priestoru na únik z mesta a dediny od technických vymožeností.

     Ďakujeme BBSK za poskytnutú dotáciu, ktorá nám umožnila usporiadať tento letný tábor pre deti, ktorých rodiny si to finančne nemôžu dovoliť.

Zverejnené 9. septembra 2022.
Upravené 21. septembra 2022.