Preskočiť na obsah

Letný pobytový tábor „Cesta za poznaním“ s finančnou podporou banskobystrického samosprávneho kraja

Zverejnené 9.9.2022.

Obec Rimavská Baňa zorganizovala v termíne od 22.8.2022 do 26.8.2022 – letný tábor pre deti  s názvom „Cesta za poznaním“ z finančnej podpory BBSK na rok 2022.

Zúčastnilo sa ho 21 detí v doprovode troch dospelých osôb a zdravotníka a trval 5 dní.

Miestom pobytu bola Chata Hámor, ktorá  je situovaná na samote pri lese a potoku, v prekrásnom tichom horskom prostredí, vo vzdialenosti 3 km od obce Kokava nad Rimavicou. Do tábora sa deti dostali autobusovým spojom.

Príchod do tábora bol o 11.30 hod. Deti sa ubytovali v dvojposteľových, trojposteľových izbách a štvorposteľových izbách, na dvoch poschodiach. Na každom poschodí sa nachádzali hygienické zariadenia a bol zabezpečený dozor dospelého. Strava bola zabezpečená formou plnej penzie, zabezpečený bol aj pitný režim ako na izbách , tak aj vo vonkajších priestoroch. Deti vykonávali každý deň činnosť podľa vopred pripraveného programu. Podstatnou činnosťou tábora bolo spoznávanie tradícií. Popri tejto hlavnej aktivite, vykonávali deti v tábore rôzne pohybové a športové aktivity, tvorili koláže z prírodných materiálov, hrali loptové hry, spoločenské hry a mali sme pre nich pripravené rôzne súťaže.. Každá činnosť v tábore bola vyhodnocovaná a hodnotená bodmi, v max. výške 3 a za tieto body si deti mohli nakúpiť v predposledný deň na „Trhu“ rôzne odmeny – športové potreby, školské potreby a sladkosti.  Navštívili sme aj neďalekú farmu, zameranú na chov dobytka, hydiny, koní a iných hospodárskych zvierat a poľnohospodárstvo. Deti zažili aj klasickú „opekačku“ pri táborom ohni kde si každý opiekol špekačku a omastil chlebík.

 Počas tábora nedošlo k zraneniu detí ani k ich ochoreniu. Deti sa vrátili z tábora zdravé.

Hlavnou myšlienkou tábora bolo znova, aby deti trávili čas v prírode, spoločne, na chvíľu zabudli na mobily a internet a prebudili v sebe záujem o všetko živé okolo nás, podporili v sebe intuíciu, zažili kopec zábavy. 

Cieľom tábora bolo umožniť deťom tráviť spoločný čas. Pomocou plánovaných aktivít ich naučiť k vzájomnému rešpektu, súdržnosti, porozumeniu, úcty ale aj k poznaniu vnímania samých seba. Aktivity boli spojené s podporou edukácie v oblasti prírody, jej poznávania, poznávania tradícií, tradičnej výroby, chov dobytka, či pestovanie plodín. V tábore mali deti bohatý program.  Veríme, že sme týmto táborom posilnili vedomosti, psychomotorickú zdatnosť, fyzickú kondíciu a rešpekt detí k svojmu okoliu i jeden k druhému. U detí sa v tábore vypestovali vlastnosti ako sú solidarita, súdržnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie jeden druhého.

     Z letného tábora odchádzali deti opäť plné nových vedomostí, zážitkov, dobrodružstiev a zábavy, zaujímavých hier, výletov, súťaží a výbornej nálady uprostred prírody.

     Náš tábor v prírode bol zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, podporujúc tvorivosť, rozvíjanie pohybových zručností, a dávanie priestoru na únik z mesta a dediny od technických vymožeností.

     Ďakujeme BBSK za poskytnutú dotáciu, ktorá nám umožnila usporiadať tento letný tábor pre deti, ktorých rodiny si to finančne nemôžu dovoliť.