Preskočiť na obsah

Na verejných priestranstvách v Rimavskej Bani je vďaka iniciatíve WiFi4EU bezplatné Wi-Fi pripojenie

Zverejnené 10.9.2020.

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Inštitúcie Európskej únie sa dohodli na vyčlenení 120 miliónov eur na poskytnutie bezdrôtového internetového pripojenia do roku 2020 až pre 8000 miest a obcí EÚ.

Iniciatíva bezplatného Wi-Fi je financovaná zo súčasného rozpočtu EÚ, schváleného na roky 2014 až 2020.

V Rimavskej Bani sme vďaka projektu Wifi4EU získali prostriedky v sume 15-tisíc Eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.

Naša obec poskytuje bezplatne WiFi signál na desiatich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.

Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

Vonkajšie prístupové body:

1. Námestie pred budovou obecného úradu

2. Zdravotné stredisko

3. Kultúrny dom

4. Futbalové ihrisko

5. Areál cintorína pri dome smútku

6. Hasičská zbrojnica

7. Základná škola

8. Materská škola

9. Komunitné centrum

10. Námestie smer k tenisovému ihrisku

Plán WiFi4EU tvorí súčasť iniciatívy EÚ s názvom Jednotný digitálny trh, ktorej cieľom je posilniť a zefektívniť technológie a predpisy na celom kontinente.