NÚDZOVÝ STAV na území SR od 01.10.2020 od 00:00 hod. na obdobie 45 dní

1.10.2020 zverejnil/a rimavskabana_admin.

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky.

Uznesení Vlády SR č.587 z 30.09.2020