Preskočiť na obsah

Príprava a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu

Zverejnené 20.10.2020.

Vážení občania, Slovensko sa pripravuje na celoplošné testovanie. Rezort obrany, ktorý je gestorom operácie s názvom Spoločná zodpovednosť, na svojej webovej stránke zverejnil, že v priestoroch ministerstva je zriadené Spoločné operačné centrum. Všetci, ktorí sa budú podieľať na testovaní, budú pretestovaní ešte pred začiatkom operácie tak, aby sa minimalizovali možné riziká.

Testovať sa budú všetci obyvatelia Slovenskej republiky starší ako 10 rokov. Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch 30. 10. – 1. 11. 2020 a v dňoch 6 – 8. 11. 2020. V dňoch 23. – 25. 10. 2020 sa uskutoční pilotné testovanie so zameraním na okresy, v ktorých sa v súčasnosti najviac šíri vírus SARS-CoV-2.

Odberové miesta budú umiestnené a zariadené tak, aby bolo možné zabezpečiť dodržanie všetkých opatrení na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2. Odberové miesta budú zriadené tak, aby ich dostupnosť pre obyvateľstvo bola čo najlepšia, podobne ako v prípade zriaďovania volebných miestností. Umiestnenie odberových miest a časy, kedy bude možné odberové miesto navštíviť, budú oznámené prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, v TASR a zverejnením na stránke https://korona.gov.sk/.

Na odberových miestach budú pôsobiť integrované tímy vedené  profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, preto sa v tejto súvislosti navrhuje vyčleniť do 8000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky budú integrované tímy pozostávať z príslušníkov Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a administratívneho personálu. Odber vzoriek na testovanie bude uskutočňovať výhradne odborne kvalifikovaný zdravotnícky personál.