Preskočiť na obsah

Rekonštrukcia náteru vyhliadkovej veže Vŕšok

Zverejnené 6.6.2022.

Na prelome mája a júna 2022 sme rekonštruovali náter vyhliadkovej veže Vŕšok. Aj keď sa pozornosť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. prijímateľov nenávratného finančného príspevku sústreďuje obvykle na prvé fázy projektu, posledná fáza udržateľnosť nie je o nič menej podstatná, je však v porovnaní s ostatnými náročná na získavanie zdrojov, väčšine našich vlastných. Vlastných pokiaľ ide o financie, ale pokiaľ ide o personálne obsadenie je to už z roka na rok ťažšie s údržbou, či prácami spojených s kosením.

Už zo slova „udržateľnosť“ vyplýva, že počas tejto fázy je potrebné „udržať“ všetko to, čo bolo v rámci realizácie projektu nadobudnuté, vybudované, vytvorené. Pri našej vyhliadkovej veži sa nám to verím darí.