Preskočiť na obsah

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Zverejnené 20.4.2021.

Kategória

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel bude veľkoobjemový kontajner umiestnený v areály futbalového ihriska, pri šatniach, areál je uzamknutý.

Pre prístup k areálu konktujte:

členov Miestnej občianskej poriadkovej služby mobil: +421 950 857 550

alebo pracovníkov obecného úradu tel: +421 47 549 52 93

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Touto akciou obec Rimavská Baňa v snahe zabrániť vzniku nelegálnych skládok, umožňuje občanom zbaviť sa odpadu legálne a zdarma, bez rizika sankčného postihu.