Preskočiť na obsah

Komunitné centrum Rimavská Baňa

Zverejnené 27.12.2023.

Kategória

Na základe výberového konania vyhláseného Poskytovateľom komunitného centra Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa na obsadenie všetkých pracovných pozícií v Komunitné centrum Rimavská Baňa bude od 1.1.2024 sociálna služba poskytovaná odborným manažérom Komunitného centra Rimavská Baňa Mgr. Mariana Pehelová, komunitným pracovníkom Dezider Cibuľa a pracovníkom komunitného centra Marianna Štajerová.

Sociálne služby komunitného charakteru pracujú so všetkými cieľovými skupinami, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a sú pre nich jedným z miest, na ktoré môžu prísť a požiadať o pomoc.

Projekt je realizovaný prostredníctvom Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.