Preskočiť na obsah

Miestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa

Zverejnené 20.11.2023.

Kategória

Úrad vlády Slovenskej republiky rozhodol o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku žiadateľa Obce Rimavská Baňa na projekt Miestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa s výškou NFP 153 559,93 Eur.

Zámerom predloženého projektu je realizácia hlavnej aktivity pre naplnenie stanovených cieľov projektu. Pomocou nej obec zabezpečí pokračovanie činností pôvodnej Miestnej občianskej poriadkovej služby a vytvorí podmienky a priestor pre 30 mesačnú realizáciu nového projektu „Miestnej občianskej a preventívnej služby“ poskytujúcej asistenčné služby cieľovým skupinám a verejnosti v obci Rimavská Baňa.

Plánovaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu žiadateľ stanovil na 07/2023. Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu stanovil na 12/2025.

Od 01.07.2023  sú obsadené 3 pracovné miesta – „pôvodnými“ členmi poskytujúcimi asistenčné činnosti MOPS na 100 %-tné plné pracovné úväzky (37,5 hod./týždenne).

Ďalšie 2 novovytvorené pracovné miesta na 50 %-tné polovičné úväzky (18,75 hod./týždenne) budú obsadené uskutočnením výberového konania. Výber uchádzačov/kandidátov na pozície, bude v réžii obce v spolupráci s regionálnym koordinátorom projektu a zástupcov PZ SR.