Preskočiť na obsah

Miestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa

Zverejnené 17.7.2023.

Kategória

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku požiadala Obec Rimavská Baňa dňa 17.7.2023 riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o tri pracovné miesta na plné pracovné úväzky 100% a dva pracovné miesta na úväzky 50 %.

Projekt MOaPS Rimavská Baňa ráta s kombináciou rôznych úväzkov 5 osôb/zam-cov MOaPS

na 30 mesiacov.

Podiel evidovanej nezamestnanosti podľa mesačných štatistických údajov 05/2023 o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovnýchmiestach zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky/2023  je v okrese na najvyšší spomedzi všetkých okresov Slovenskej republiky a výrazným spôsobom prevyšuje úroveň podielu evidovanej nezamestnanosti osôb v produktívnom veku aj podiel v celom Banskobystrickom kraji (7,13 %) a Slovenskej republiky (4,70 %).

Hlavným cieľom projektu je zlepšenia kvality prostredia pre život, sociálno-ekonomickej situácie a aktivizácie obyvateľstva v obci s prítomnosťou MRK pomocou hlavnej aktivity projektu, ktorou je vytvorenie podmienok pre komplexné poskytovanie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Rimavská Baňa. Prostredníctvom projektu obec zabezpečí pokračovanie činností pôvodnej Miestnej občianskej poriadkovej služby a vytvorí podmienky a priestor pre 30 mesačnú realizáciu novej „Miestnej občianskej a preventívnej služby“poskytujúcej asistenčné služby cieľovým skupinám a verejnosti v obci Rimavská Baňa.