Preskočiť na obsah

OZNAM o PHSR BBSK na roky 2022-2031

Zverejnené 31.5.2021.

Kategória

Banskobystrický samosprávny kraj  oznamuje verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente:

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030“ 

je možné predkladať na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

e-mail: oszp.bb@minv.sk

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Vzhľadom k tomu, že z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koranavírusu sú v súčasnosti na Okresnom úrade v sídle kraja sťažené podmienky na pracovné stretnutie, uprednostňujú konzultácie formou e-mailu a to na adrese oszp.bb@minv.sk.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“ stiahnete tu.