Preskočiť na obsah

Oznam ponuky na predaj diviny

Zverejnené 11.5.2021.

Kategória

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota ponúka na predaj divinu.

Predávať sa budú celé kusy v koži, ktoré budú po ulovení uskladnené v chladiarenských boxoch. Cena závisí od druhu zveriny a hmotnosti jednotlivých kusov.

Predajná cena jelenej a danielej zveriny je 2,52 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 60 kg pri jelenej zverine a 30 kg pri danielej zverine.

Predajná cena srnčej zveriny je 3 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 12 kg.

Predajná cena diviačej zveriny je 0,60 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je od 20 – 80 kg.

Záujemcovia o divinu sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Rimavskej Bani do 18.5.2021.