Preskočiť na obsah

Realizácia pasportu dopravného značenia v obci Rimavská Baňa

Zverejnené 11.7.2022.

Kategória

V roku 2021 fi Manager plus, s.r.o Lučenec realizovala spracovanie Pasportu dopravného značenia Miestnych komunikácii Rimavská Baňa. Pri spracovaní pasportu sa vychádzalo z aktuálnych technických podmienok pre zásady umiestňovania doppravného značenia a stanoviska príslušného Cestného správneho orgánu a Dopravného inšpektorátu. Súčasťou dokumentu je aj vyznačenie náčrtov t.j. zakraslená mapa predmetného riešeného územia aj so zakreslenými značkami.

V týchto dňoch začíname s umiestňovaním dopravných značiek na miestnach komunikáciách. Dopravné značenie bude predmetom dodávky externe (2596,80€) a naši pracovníci realizujú výkopové práce a osádzanie stĺpikov.

Dopravné značenie parkoviska bude realizované vrámci rekonštrukcie parkoviska. Realizácia v celej obci by mala byť ukončená do konca mesiaca júl 2022.