Preskočiť na obsah

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou

Zverejnené 27.5.2024.

Kategória

V rámci prípravy výzvy Obnov Dom Mini pripravuje SAŽP databázu stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sú schopní realizovať práce ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie. 

Každý, kto má záujem byť súčasťou tejto výzvy a ponúknuť svoje služby pre domácnosti hľadajúce renováciu, sa môže zaregistrovať elektronicky na stránke Obnov dom. 

ilotná výzva podporí z prostriedkov REPowerEU čiastočnú obnovu najmenej 3 060 rodinných domov. Na čiastkovú obnovu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 10 000 eur, ktorý bude čiastočne vyplatený aj pred obnovou. 

Oprávnenými žiadateľmi budú fyzické osoby, ktoré splnia podmienku ohrozenosti energetickou chudobou podľa vopred určených ekonomických indikátorov, ktoré budú stanovené v spolupráci s relevantnými orgánmi.