Vypnutie elektrickej energie vo štvrtok 4.2.2021 na ulici Kraskovská, Sever, Železničná, časť Repna a ulici Hlavná

2.2.2021 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Kategória

Vo štvrok 4.2.2021 Stredoslovenská distribučná, a. s. preruší dodávku elektrickej energie v Rimavskej Bani z dôvodu orezu stromov zasahujúcich do elektrického vedenia.

Ulica Kraskovská, Sever, Železničná od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Ulica Hlavná, Repno od 9.45 hod. do 12.00 hod.