Vypnutie elektrickej energie vo štvrtok 4.2.2021 na ulici Kraskovská, Sever, Železničná, časť Repna a ulici Hlavná

Kategória

Vo štvrok 4.2.2021 Stredoslovenská distribučná, a. s. preruší dodávku elektrickej energie v Rimavskej Bani z dôvodu orezu stromov zasahujúcich do elektrického vedenia.

Ulica Kraskovská, Sever, Železničná od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Ulica Hlavná, Repno od 9.45 hod. do 12.00 hod.                       

Zverejnené 2. februára 2021.
Upravené 3. februára 2021.