Preskočiť na obsah

Vývoz tuhého komunálneho odpadu od 1.3.2024

Zverejnené 14.2.2024.

Kategória

Vážení občania,

od 1.3.2024 bude vývoz komunálnych odpadov z domácnosti, prebiehať iba výsypom smetných nádob (ako doteraz) a zberom 120 l vriec označených znakom firmy Brantner, ktoré si môžete zakúpiť na obecnom úrade 1 ks za 4,30 €. 

Ostatné odpady v iných vreciach nebudú pri vývoze zberať.

Preto Vám oznamujeme, kto vie, že produkuje viac komunálneho odpadu ako sa zmestí do smetnej nádoby, príďte si zakúpiť tieto vrecia, aby sa nám odpadky nepovaľovali po priekopách a nevytvárali sme si znečistené životné prostredie.

Intenzita vývozov bude aj v tomto roku raz za tri týždne. Vyvážať sa budú smetné nádoby označené nálepkou. Počet zberných nádob pre jednotlivé domácnosti:

  • jedna zberná nádoba s objemom 120 l ak rodinný dom obývajú 1 až 4 osoby;
  • najviac dve zberné nádoby s objemom 120 l, alebo jedna zberná nádoba s objemom 240 l ak rodinný dom obýva 5 až 9 osôb
  • jedna zberná nádoba s objemom 120 l pre byt v bytovom dome
  • pre právnické osoby a podnikateľov zberné nádoby s objemom najviac 1100 l pre každú prevádzku

Naša obec zabezpečuje na svojom území triedený zber odpadov:

Modré nádoby (PAPIER) s objemom 1100 l umiestnené pri Pošte

Zelené nádoby (SKLO) s objemom 1100 l umiestnené pri Základnej škole, pri Pošte, pri Komunitnom centre, pri vjazde na Ulicu Repno, na ulici Repno, pri Rimadrev-e

Červené nádoby (KOV) s objemom 240 l umiestnené pri vjazde na Ulicu Repno, pri Pošte, pri Pohostinstve

Žlté vrecia (PLASTY) každý štvrtok spred domov obyvateľov.

Veľkoobjemný odpad

vo veľkokapacitnom kontajneri pri ihrisku

po telefonickom kontakte p. Krajňáka (koordinátor MOaPS)

mobil +421 949 720 975

Mimo zberných termínov jednotlivých triedených zložiek komunálneho odpadu, alebo ak je zberná nádoba pre triedený zložku komunálneho odpadu dočasne zaplnená odpadom je pôvodca odpadu (občan) povinný zabezpečiť dočasné a bezpečné zhromaždenie odpadu.

Ďakujem Vám za pochopenie.