Zmena bankového spojenia

3.1.2022 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Kategória

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že došlo k zmene bankového spojenia.

OTP Banka Slovensko, a. s. sa stala členom finančnej skupiny ČSOB, a. s. V súvislosti s procesom postupného spájania obidvoch bánk sa v priebehu roka 2021 zlúčila do jednej banky, pod značkou ČSOB, a. s..

Obec Rimavská Baňa prechádza na nový účet v rámci ČSOB a. s.

číslo účtu 4029711525/7500 v tvare IBAN: SK63 7500 0000 0040 2971 1525.

Starý účet odporúčame využívať už iba do 31.1.2022.