Preskočiť na obsah

Zmeny vo vývoze odpadu

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

Vážení občania,

Rimavskú Baňu čaká od januára 2021 zmena v zbere komunálneho a triedeného odpadu. Zmena prichádza s platnosťou novej zmluvy s dodávateľom odvozu odpadu, firmou Brantner Gemer, s.r.o. Novú zmluvu samospráva uzatvorila na nasledujúce 2 roky (od 1.1.2020 do 31.12.2022). Dôvodom zmeny je uzatvorenie skládky odpadov v Hnúšti a ukončenie zmluvy o nakladaní s odpadom zo strany Mesta Hnúšťa.

Prvý zber bude v pondelok 11. januára 2021 a následne v pondelok 25.1.2021.

Obec bude mať lepšie možnosti kontroly výkonov zberu komunálneho odpadu, nakoľko sa bude fakturovať podľa počtu vyvezených nádob na odpad a počtu vriec.

Zmesový komunálny odpad bude vyvážaný za uvedené sumy:

Zber a vývoz 1 ks vreca                                          1,10 € bez DPH

Zber a vývoz nádoby                                              1,10 € bez DPH

Zneškodnenie odpadu za 1 tonu                         42,00 bez DPH

+ poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadov podľa miery separácie, ktorá je v tomto čase v Rimavskej Bani 25,12 % čo znamená 22 Eur za 1 tonu odpadu.

Tento spôsob fakturácie vieme kontrolovať. Počty nádob na vývoz budeme kontrolovať v čase vývozu.

Spôsob zberu separovaných zložiek odpadu sa nemení. V žltých vreciach plasty a kovové obaly, na sklo sú v obci umiestnené kontajnery, papier je zbieraný mobilným zberom. Zber týchto zložiek zabezpečuje tiež firma Brantner Gemer. Súčasne obec zabezpečuje aj zber nebezpečného odpadu firmou Detox a kuchynského odpadu firmou Ekronn.

Harmonogram vývozu tuhého komunálneho odpadu je určený na celý rok, bude mať 26 zberov v dvojtýždňových cykloch a je prílohou tohto oznamu.

Z dôvodu platných protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR nebude od 8.1.2021 do 24.1.2021 zber žltých vriec s plastom. Vrecia je možné priniesť na ihrisko, alebo ich do ukončenia tejto situácie skladovať doma. V prípade, ak nedôjde k zhoršeniu situácie prvý zber plastov by bol vo štvrtok 28.1.2020.

Harmonogram vývozu na rok 2021