Preskočiť na obsah

Cena Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM) za významné zásluhy v oblasti regionálneho školstva

Zverejnené 7.4.2022.

Kategória

Dnes sme sa stretli v obradnej sieni Obecného úradu v Klenovci na slávnostnom odovzdaní ocenenia vzácnych ľudí, pedagógov, ktorí svojim životným dielom zapálených a obetavých učiteľov, ktorí sa s láskou každodenne venujú svojim žiakom vytvárajú aj v tomto náročnom období bezpečné a podnetné prostredie pre naše školopovinné deti. Gemer-Malohont bol historicky popretkávaný a dnes tomu nie je inak vynikajúcimi osobnosťami z radov pedagógov.

Cenu Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM) za významné zásluhy v oblasti regionálneho školstva dostala aj naša pani učiteľka Mgr. Katarína Rohárová. Získala titul Gemersko-malohontský učiteľ, ktorého súčasťou je krištáľová plaketa s podobou J. Palkoviča. Za jej dlhoročnú statočnú prácu pri výchove a vzdelávaní detí v našej základnej škole jej aj touto cestou ďakujeme. Nech je toto ocenenie zadosťučinením za jej obetavosť, starostlivosť a súčasne povzbudením a motiváciou v tomto jej úsilí aj do budúcnosti.