Preskočiť na obsah

Letný tábor „O prírode v prírode“

Zverejnené 18.7.2021.

Kategória

Prvý krát Obec Rimavská Baňa zorganizovala letný tábor vďaka finančnej podpore banskobystrického samosprávneho kraja.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je S-financnou-podporou-BBSK.jpg

Tábor „O prírode v prírode“ sa konal v termíne od 12.7.2021 do 16.7.2021 – letný tábor pre deti  s názvom „O prírode v prírode“ s finančnou podporou BBSK na rok 2021

Zúčastnilo sa ho 16 detí v doprovode troch dospelých osôb a zdravotníka. a trval 5 dní.

Miestom pobytu bol  Penzión  Močiar, ktorý je situovaný na samote pri lese a potoku, v prekrásnom tichom horskom prostredí, vo vzdialenosti 7 km od obce Kokava nad Rimavicou. Do tábora sa deti dostali autobusovým spojom s prestupom v Kokave nad Rimavicou.

Príchod do tábora bol v pondelok 12. júla 2021 o 12.30 hod. Deti sa ubytovali v dvojposteľových, trojposteľových izbách a jednej štvorposteľovej izbe, na jednej strane chodby chlapci a na druhej strane chodby dievčatá. Na každej strane chodby sa nachádzali hygienické zariadenia a bol zabezpečený dozor dospelého. Strava bola zabezpečená formou plnej penzie, zabezpečený bol aj pitný režim ako na izbách , tak aj vo vonkajších priestoroch. Deti vykonávali každý deň činnosť podľa vopred pripraveného programu.

Cieľom tábora bolo spoznávanie prírody, tvorba herbára, určovanie názvu rastlín podľa kľúča, kresby stromov v najbližšom okolí, určenie ich názvu, tvorba darčeka pre priateľa z prírodných materiálov, tvorba projektu o prírode, besedy o prírode, deti mali možnosť vyjadriť svoj vzťah k prírode, čo sa im na prírode páči, ako sa máme v prírode chovať a čo zlé sa robí prírode. Popri tejto hlavnej aktivite, vykonávali deti v tábore rôzne pohybové a športové aktivity, loptové hry, tance, spoločenské hry a rôzne súťaže. Každá činnosť v tábore bola vyhodnocovaná a hodnotená bodmi, v max. výške 3 a za tieto body si deti mohli nakúpiť v predposledný deň na „Trhu v prírode“ rôzne odmeny – športové potreby, školské potreby a sladkosti. Počas tábora nedošlo k zraneniu detí ani k ich ochoreniu. Deti sa vrátili z tábora zdravé a plné zážitkov.

Hlavnou myšlienkou tábora bolo, aby deti trávili čas v prírode, zabudli na mobily a internet, prebudili v sebe záujem o všetko živé okolo nás, podporili v sebe intuíciu, zažili kopec zábavy. 

Cieľom tábora bolo naučiť deti žiť v súlade s prírodou a vážiť si základné ľudské hodnoty. Počas letného tábora sa deti učili všetkými zmyslami vnímať prírodu, všímať si jej farby a zvuky, vážiť si ju a starať sa o ňu. Súčasťou tábora boli loptové, spoločenské hry, zbieranie skaliek a rastlín do herbárov a rôzne súťaže. V tábore mali deti bohatý program.  Veríme, že sme týmto táborom posilnili  psychomotorickú zdatnosť, fyzickú kondíciu a rešpekt detí k svojmu okoliu i jeden k druhému. U detí sa v tábore vypestovali vlastnosti ako sú solidarita, súdržnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie jeden druhého.

Z letného tábora odchádzali deti v znamení nezabudnuteľných zážitkov, dobrodružstiev a zábavy, perfektných hier, výletov, súťaží a výbornej nálady uprostred prírody.

Náš tábor v prírode bol zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, podporujúc tvorivosť, rozvíjanie pohybových zručností, a dávanie priestoru na únik z mesta a dediny od technických vymožeností.

Ďakujeme BBSK za poskytnutú dotáciu, ktorá nám umožnila usporiadať tento letný tábor pre deti, ktorých rodiny si to finančne nemôžu dovoliť.