Letný tábor „O prírode v prírode“

Kategória

Prvý krát Obec Rimavská Baňa zorganizovala letný tábor vďaka finančnej podpore banskobystrického samosprávneho kraja.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je S-financnou-podporou-BBSK.jpg

Tábor „O prírode v prírode“ sa konal v termíne od 12.7.2021 do 16.7.2021 – letný tábor pre deti  s názvom „O prírode v prírode“ s finančnou podporou BBSK na rok 2021

Zúčastnilo sa ho 16 detí v doprovode troch dospelých osôb a zdravotníka. a trval 5 dní.

Miestom pobytu bol  Penzión  Močiar, ktorý je situovaný na samote pri lese a potoku, v prekrásnom tichom horskom prostredí, vo vzdialenosti 7 km od obce Kokava nad Rimavicou. Do tábora sa deti dostali autobusovým spojom s prestupom v Kokave nad Rimavicou.

Príchod do tábora bol v pondelok 12. júla 2021 o 12.30 hod. Deti sa ubytovali v dvojposteľových, trojposteľových izbách a jednej štvorposteľovej izbe, na jednej strane chodby chlapci a na druhej strane chodby dievčatá. Na každej strane chodby sa nachádzali hygienické zariadenia a bol zabezpečený dozor dospelého. Strava bola zabezpečená formou plnej penzie, zabezpečený bol aj pitný režim ako na izbách , tak aj vo vonkajších priestoroch. Deti vykonávali každý deň činnosť podľa vopred pripraveného programu.

Cieľom tábora bolo spoznávanie prírody, tvorba herbára, určovanie názvu rastlín podľa kľúča, kresby stromov v najbližšom okolí, určenie ich názvu, tvorba darčeka pre priateľa z prírodných materiálov, tvorba projektu o prírode, besedy o prírode, deti mali možnosť vyjadriť svoj vzťah k prírode, čo sa im na prírode páči, ako sa máme v prírode chovať a čo zlé sa robí prírode. Popri tejto hlavnej aktivite, vykonávali deti v tábore rôzne pohybové a športové aktivity, loptové hry, tance, spoločenské hry a rôzne súťaže. Každá činnosť v tábore bola vyhodnocovaná a hodnotená bodmi, v max. výške 3 a za tieto body si deti mohli nakúpiť v predposledný deň na „Trhu v prírode“ rôzne odmeny – športové potreby, školské potreby a sladkosti. Počas tábora nedošlo k zraneniu detí ani k ich ochoreniu. Deti sa vrátili z tábora zdravé a plné zážitkov.

Hlavnou myšlienkou tábora bolo, aby deti trávili čas v prírode, zabudli na mobily a internet, prebudili v sebe záujem o všetko živé okolo nás, podporili v sebe intuíciu, zažili kopec zábavy. 

Cieľom tábora bolo naučiť deti žiť v súlade s prírodou a vážiť si základné ľudské hodnoty. Počas letného tábora sa deti učili všetkými zmyslami vnímať prírodu, všímať si jej farby a zvuky, vážiť si ju a starať sa o ňu. Súčasťou tábora boli loptové, spoločenské hry, zbieranie skaliek a rastlín do herbárov a rôzne súťaže. V tábore mali deti bohatý program.  Veríme, že sme týmto táborom posilnili  psychomotorickú zdatnosť, fyzickú kondíciu a rešpekt detí k svojmu okoliu i jeden k druhému. U detí sa v tábore vypestovali vlastnosti ako sú solidarita, súdržnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie jeden druhého.

Z letného tábora odchádzali deti v znamení nezabudnuteľných zážitkov, dobrodružstiev a zábavy, perfektných hier, výletov, súťaží a výbornej nálady uprostred prírody.

Náš tábor v prírode bol zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, podporujúc tvorivosť, rozvíjanie pohybových zručností, a dávanie priestoru na únik z mesta a dediny od technických vymožeností.

Ďakujeme BBSK za poskytnutú dotáciu, ktorá nám umožnila usporiadať tento letný tábor pre deti, ktorých rodiny si to finančne nemôžu dovoliť.

Zverejnené 18. júla 2021.
Upravené 12. augusta 2021.