Preskočiť na obsah

Novostavba chodníka pre peších v Rimavskej Bani

Zverejnené 5.5.2023.

Kategória

Nový chodník v Rimavskej Bani lemuje cestu tretej triedy smer železničné priecestie smerom na Kraskovo v celkovej dĺžke 242,7 m s novým odvodnením cesty, osvetleným prechodom pre chodcov. Práce na predmetnom chodníku neprebiehali tak jednoducho a hladko ako sme my aj dodávateľ očakávali. Problémom boli hlavne práce na odvodnení cesty a zvedení tohto odvodnenia do potoka a to z dôvodu inžinierskych sietí na relatívne úzkom priestore smerom k záhradám. Zemné práce v tomto úseku uloženia odvodňovacích rúr museli byť vykonávané ručne, aby nedošlo k poškodeniu káblov. Z tohto dôvodu nastalo predĺženie času výstavby.

Nové vjazdy a vstupy k rodinným domom neboli súčasťou projektu, tieto si financovali obyvatelia. Aj vydláždenie nádvoria hasičskej zbrojnice bolo financované z rozpočtu obce mimo prostriedkov, ktoré obec získala z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za účelom realizácie podporeného projektu „Novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí obce Rimavská Baňa“.

Preberacie konanie prebehlo na konci apríla 2023 s tým, že zhotoviteľ dostal čas na to, aby vykonal nápravu s nedorobkami nebrániacimi užívaniu stavby. V týchto dňoch už prebieha na predmetnom chodníku proces kolaudácie, čo znamená, že jeho plné užívanie bude možné už o niekoľko dní.

Pevne dúfame, že chodník bude slúžiť Baňancom mnoho, mnoho rokov.

Do budúcna vykonáme pri chodníku zatrávnenie, ktoré by ho po takmer celej jeho dĺžke esteticky lemovala.

Za Váš záujem o veci verejné, súčinnosť, ale hlavne trpezlivosť a ohľaduplnosť nielen pri tejto stavbe Vám ďakujem.

Mgr. Elena Polóniová, starostka obce